Art Just

Que és Art Just?

Art Just és una idea urgent i necessària per les seves dues impulsores Anna Herrero i Marina Albero, que ofereixen al públic un art just, informat i responsable mitjantçant Experiències de Micro Mecenatge artístiques. Per aquest motiu, sovint els escenaris són petits, imprevistos o simplement a l’espai més íntim de l’artista, al seu estudi.

En un moment de daltabaix dins del sector i agreujat per la situació econòmica que estem vivint, dues músics del barri de Gràcia decideixen obrir el seu local d’assaig per trobar-se un per un amb el seu públic i crear així connexions personals motivades per l’empatia de compartir en un moment i un lloc molt especials, una vivència artística insòlita i que comporta un canvi de posicionament tant per l’artista com pel públic, ja que al no haver-hi cap tipus de mitjancer,  aquest darrer esdevé el productor real del concert, del CD de cada WIP (Work in Progress) de que el projecte creixi i perduri per anar ampliant tant el repertori com les col·laboracions amb d’altres artistes.

També ens agradaria de contactar i connectar amb d’altres moviments semblants. De fet, Art Just no es tracta d’un grup en concret sinó d’una manera de fer, sense mitjancers i sense grans pretensions. Només volem fer la nostra feina i que algú la rebi amb coneixement de la situació.

És a dir, Art Just vol desenvolupar un projecte viu i progressiu a on la música comparteixi amb d’altres manifestacions artístiques d’una manera natural i continuada partint de les inspiracions més properes als artistes. I això ho aconseguim gràcies a vosaltres. Si tu escoltes, Art Just creix!